kham-bac-si

Khi có dấu hiệu nước tiểu có bọt, hãy tới bệnh viện để khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết

Khi có dấu hiệu nước tiểu có bọt, hãy tới bệnh viện để khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết

Khi có dấu hiệu nước tiểu có bọt, hãy tới bệnh viện để khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết

Bình Luận