Suy thận được chia ra làm 5 cấp độ theo mức độ nặng nhẹ từ 1 đến 5

Suy thận được chia ra làm 5 cấp độ theo mức độ nặng nhẹ từ 1 đến 5

Bình Luận