Đi bộ để khơi nguồn sáng tạo và tăng mức độ sáng tạo

Sự sáng tạo có thể dễ dàng đạt được bằng cách không ngừng luyện tập, học hỏi và quan sát mọi thứ xung quanh
Subscribe to Tim mạch