chong_mat

Khi bị thận hư người bệnh có thể bị chóng mặt và ù tai

Khi bị thận hư người bệnh có thể bị chóng mặt và ù tai

Khi bị thận hư người bệnh có thể bị chóng mặt và ù tai

Bình Luận